1.   Ê×Ò³µ¼º½ ¹«Ë¾¸Å¿ö Éó²éÁ÷³Ì Éó²é¹«¸æ Õþ²ß·¨¹æ Éó²é³É¹û ×ÊѶÎÄÕ ÁªÏµÎÒÃÇ  
    
    
   µØÖ·£º µÂÖݾ­¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢Çø¿µ²©´óµÀ¿µ²©´óÏ㨸»ºÀ¿µ²©¾ÆµêÍù±±200Ã×·¶«£©ÆßÂ¥
   µç»°£º 0534-5011328
   ´«Õ棺 0534-5011328
   ÓÊÏ䣺 jianchengshencha@126.com
   꿅᣼ www.tuftsbooks.com

   Éó²éÉ걨²ÄÁÏ
        

   n        °ìÀí¹¤³Ì¿±²ìÎļþÉó²éʱӦÌṩµÄ×ÊÁÏ£º£¨ÐëÔÚÉè¼ÆÇ°½øÐÐÉó²é£©

   1¡¢            ¿±²ìµ¥Î»±¸°¸Ö¤Ã÷£»

   2¡¢            ÑÒÍÁ¹¤³Ì¿±²ì±¨¸æ1·Ý£»

   3¡¢            Ò°Í⿱̽ԭʼ¼Ç¼ºÍÍÁ¹¤ÊÔÑé¼Ç¼£»

   4¡¢            Éó²éÐèÒªÌá½»µÄÆäËû×ÊÁÏ¡£

   n        °ìÀíÊ©¹¤Í¼ÎļþÉó²éʱӦÌṩµÄ×ÊÁÏ£º

   1¡¢            Éè¼Æµ¥Î»±¸°¸Ö¤Ã÷£»

   2¡¢            ³õ²½Éè¼ÆÉóÅúÒâ¼ûÔ­¼þºÍ¸´Ó¡¼þ¸÷1·Ý£»

   3¡¢            ѧУ¡¢Ó׶ùÔ°¡¢Ò½ÔºµÈ½¨ÖþµÄ¿¹ÕðרÏîÉó²é±¨¸æÔ­¼þºÍ¸´Ó¡¼þ¸÷1·Ý£»

   4¡¢            ¿¹ÕðÉè·ÀÉóºËÒâ¼ûÊ飻

   5¡¢            ¾­Éó²éºÏ¸ñµÄÑÒÍÁ¹¤³Ì¿±²ì±¨¸æ¡¢Éó²é±¨¸æ¡¢´ð¸´Òâ¼û¸÷1·Ý£¨ÎÒ¹«Ë¾Éó²éµÄÑÒÍÁ¿±²ì±¨¸æ³ýÍ⣩£»

   6¡¢            Ò»Ì×ÍêÕûµÄ¸ÇÓÐÉè¼Æµ¥Î»×ÊÖÊÓ¡ÕºÍ×¢²áʦִҵӡÕµÄÊ©¹¤Í¼£»

   7¡¢            ¸÷רҵ¼ÆËãÊé¡¢½¨Öþ½ÚÄÜÊý¾ÝÄ£ÐÍ£¨¹âÅÌ£©ºÍ½ÚÄÜÊéÃæ¼ÆËãÊé¸÷1·Ý£»²ÉÓóÌÐò¼ÆËãµÄ£¬Ó¦ÌṩÈí¼þÃû³Æ¡¢°æ±¾¡¢ÊäÈëÊý¾Ý×ÊÁϵç×ÓÎļþ1·Ý£»

   8¡¢            µÂÖÝÊнÚÄÜÉè¼ÆÉó²é±¸°¸±í1·Ý£¨Éó²é¹«Ë¾ÍøÕ¾¿ÉÏÂÔØ£©£»

   9¡¢            Éó²éÐèÒªÌá½»µÄÆäËû×ÊÁÏ¡£

    

    
    
   °æȨËùÓУº澳门美高梅-澳门美高梅平台注册-点此进入 ÍøÕ¾±¸°¸£ºÂ³ICP±¸12011082ºÅ ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºµÂÖÝÒÚÆóÍøÂç
   µØÖ·£ºµÂÖÝÊо­¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢Çø¿µ²©´óµÀ¿µ²©´óÏ㨸»ºÀ¿µ²©¾ÆµêÍù±±200Ã×·¶«£©ÆßÂ¥  µç»°£º0534-5011328 ´«Õ棺0534-5011328ÓÊÏ䣺jianchengshencha@126.com

   ³¹«Íø°²±¸ 37149202000221ºÅ